pátek 2. února 2018

Četba

Na stránách školy byl zveřejněn odkaz na seznam četby pro 2. pololetí.

Všichni mají za úkol přečíst 1 knihu z výběru a 1 knihu dle vlastního výběru. Z obou je třeba provést zápis dle zadaných požadavků.

pondělí 2. října 2017

Vstupní test

1. tvarosloví

2. slovotvorba (odvozování slov)
   stavba slova

3. větná skladba - rozbor věty jednoduché (větné členy)

4. pravopis

Test 1 - slovní význam

1) slovní význam je
2) slovo jednoznačné
3) slovo mnohoznačné
4) metafora je
5) metonymie je

čtvrtek 25. května 2017

Jarmila Turnovská - Kamarádi


(čítanka úryvek - 1. část - s. 136-137)

Zapisuji si slova, která neznám:


Atmosféra úvodního odstavce ukázky
1. + / -
2. slova, která dokreslují náladu postavy


Čeho chtěli kamarádi dosáhnout?
Byly na cestě k cíli nějaké překážky?

(čítanka úryvek - 2. část - s. 137-138)

Co je dobrý skutek? Jak ho poznám, že konám dobrý skutek?

neděle 20. listopadu 2016

Přídavná jména

V průběhu posledních týdnů jsme zopakovali:

a) tvary a koncovky přídavných jmen (test 2)

b) přípony přídavných jmen, zdvojení -nn-, -n-

Nyní nás čeká stupňování.

Důležité informace najdete na stránkách ústavu pro český jazyk zde.

sobota 19. listopadu 2016

Týden českého jazyka

Rozdělení úkolů k pověsti pro týden českého jazyka je:

a) fotopříběh - Sabina  + Nela
b) grafik - Rozárka + Jiří + Jarda
c) ilustrátor - Klárka
d) překladatel - David + Markus
e) moderní pověst - Verča + Adéla
f) básník - Anička + Nela
g) žurnalista - Jirka + Ruda
h) geograf - Honza + Jarda
i) písař -
j) záhadolog -
k) věštec - Honza + David
l) Co by kdyby -
m) srovnání s jiným zdrojem - Petr
n) SMS - Tereza + Andrea
o) živý obraz - Peťa, Šárka, Klárka, Michal
p) diktát - Tereza

V pondělí dám každému z vás kopii textu.

Test 2

Hodnocení testu najdete ve škole online. Dva z vás se nepodepsali, takže v pondělí.